Menu fr

Actief Studenten

Studeer je nog en heb je zin om alvast werkervaring op te doen en wat extra euro’s op je rekening te krijgen? Strak plan, want dat is een waardevolle ervaring voor jou én een mooie extra op je CV! 

Check onze studentenvacatures

Wat moet je weten om als student te gaan werken?

De meest gestelde vragen beantwoorden wij hieronder alvast voor jou. Heb je nog vragen? Check Student@Work of contacteer ons:

Instagram

Facebook

LinkedIn

Kantoren

Meest gestelde vragen

Hoeveel uren mag je per jaar werken als student?

Een student mag 475 uren per kalenderjaar werken aan voordelig tarief van solidariteitsbijdragen. Je kunt dus ook gerust deeltijds werken, er wordt enkel gekeken naar het totale aantal uren, niet naar het aantal gewerkte dagen.

Hoe oud moet je zijn om een studentenjob uit te oefenen?

Om wettelijk in orde te zijn, moet je minstens 16 jaar oud zijn (of 15 jaar als je het tweede middelbaar gevolgd hebt) om een studentenjob te mogen doen. Je moet ook onderwijs volgen met een volledig leerplan. Volg je deeltijds onderwijs, dan kom je best even langs bij Actief Interim om te bekijken wat je mogelijkheden zijn.

Wat is het verschil tussen een jobstudent en een werkstudent?

Het verschil tussen werken als jobstudent of als werkstudent wordt vooral duidelijk wanneer je de sociale zekerheidsbijdragen moet betalen.

  • Als jobstudent krijg je van de overheid 475 uren per kalenderjaar om te werken. Blijf je binnen die 475 uren, dan betaal je minder sociale bijdragen dan een gewone werknemer. Jobstudenten betalen enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71% gedurende de eerste 475 uren, er wordt geen RSZ-bijdrage of bedrijfsvoorheffing afgehouden van het loon.
  • Als werkstudent mag je meer dan 475 uren werken, maar dan verlies je het voordeel van de verminderde sociale bijdragen vanaf het 476ste uur. Vanaf het 476ste uur betaal je de normale sociale bijdragen van 13,07%. Je behoudt wel het statuut van jobstudent, dus het verschil zit ‘m in het bedrag dat je moet betalen voor de sociale bijdragen.

 

Hoe zit het met je arbeidsongevallenverzekering?

Actief Interim sluit voor jou een arbeidsongevallenverzekering af. Als er iets gebeurt op je werk, of op weg van en naar het werk, neem je best meteen contact op met Actief Interim. Wij zorgen voor de aangifte en de volledige administratieve afhandeling.

Krijg je vakantiegeld?

Als jobstudent heb je geen recht op vakantiegeld, omdat je alleen de solidariteitsbijdrage betaalt en dus geen sociale zekerheidsbijdragen. Als je werkstudent bent, betaal je wel de normale sociale zekerheidsbijdragen van 13,07% en heb je dus wel recht op vakantiegeld.

Mag je elke job doen als student?

Nee, als student mag je niet alle jobs doen. Een lijst met verboden werkposten kan je opvragen bij elk Actief kantoor. De algemene regel (volgens KB Jongeren) stelt dat een werkgever jongeren geen jobs mag geven met gevaar voor:

  • een lichamelijke belasting zoals bv. extreme hitte bij het werken aan hoogovens;
  • of psychische belasting zoals bv. het werken in een autopsielokaal;
  • een beperkt veiligheidsbewustzijn of onvoldoende opleiding bv. werken met wilde dieren die onverwacht kunnen reageren;
  • ioniserende straling, giftige stoffen of carcinogene stoffen waarbij de eis is om altijd nauwgezet en gecontroleerd te werken.

 

Wat gebeurt er met je kinderbijslag?

Je hebt in principe recht op kinderbijslag tot je als student 25 bent geworden. Als je een studentenjob hebt, moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Tijdens kwartaal 1 (januari - maart), 2 (april - juni) en 4 (oktober - december) van een kalenderjaar behoud je het kindergeld als je maximum 240 uur werkt per kwartaal. Hoeveel je verdiend hebt of welk type arbeidsovereenkomst je hebt, maakt niet uit. Overschrijd je deze grens van 240 uur, dan verlies je het recht op kinderbijslag voor de volledige drie maanden van dat betrokken kwartaal.
  • Tijdens kwartaal 3 (juli – september) moet je geen rekening houden met de grens van 240 uur en mag je dus onbeperkt werken, tenzij je na dit kwartaal niet verder studeert (dan geldt weer de grens van 240 uur).
  • Als je gestopt bent met studeren en ingeschreven bent als werkzoekende, kan je het kindergeld behouden als je maandelijkse inkomen onder een bepaalde limiet blijft.