Menu fr

Actief Construct

U bent op zoek naar bouwvakkers? Voor tijdelijk werk of voor een job met uitzicht op een contract van onbepaalde duur na een interimperiode? Dan wilt u uiteraard de juiste persoon op de juiste plaats, de vrouw of man die voor een meerwaarde zorgt binnen uw bedrijf. Dat is precies waar Actief Construct voor zorgt.

Waarom kiezen voor Actief Construct? 

 • Actief Construct beschikt over een uitgebreid kantorennetwerk en heeft meer dan 20 jaar ervaring in het rekruteren van bouwvakkers.
 • Actief Construct was het allereerste uitzendkantoor in België dat de erkenning van ‘geregistreerd aannemer’ behaalde, en bijgevolg de eerste bouwvakker mocht tewerkstellen onder paritair comité 124.
 • Op zoek naar extra personeel om uw werven tijdig op te leveren? U kan rekenen op een efficiënte oplossing op maat van uw bedrijf.

Interesse? Contacteer ons.

Deze content is alleen beschikbaar nadat je cookies hebt geaccepteerd.


Onze officiële kenmerken 

 • Actief Construct is geregistreerd als aannemer onder Registratienummer 10.28.01.
 • Actief Construct heeft het VCU certificaat behaald. 
 • Actief Construct beschikt over het KB 213.
 • Actief Construct is lid van Embuild.
 • Actief Construct heeft een erkenning voor de 3 gewesten: Vlaanderen V.G.806/BC – Wallonië W.INTC.002 – Brussel 00147-406-20121025.

Meest gestelde vragen

Onder welke kengetallen kan Actief Construct bouwvakkers tewerkstellen?

Wij kunnen bouwvakkers tewerkstellen onder:

 • 024 – ruwbouw
 • 054 – voeg- en dakwerken
 • 044 – tegel- en pleisterwerken
 • 026 – afwerking 

 

Wanneer mag een uitzendkracht in de bouwsector werken?

Een uitzendkracht mag in de bouwsector werken als hij/zij ten minste één van volgende zaken kan voorleggen:

 • 5 jaar relevante ervaring in de bouwsector gedurende de laatste 15 jaar,
 • deelname aan een veiligheidsopleiding van 16u,
 • of een VCA attest – basisopleiding Veiligheid.

 

Wat zijn de algemene richtlijnen en specifieke bepalingen voor uitzendarbeid in de bouw?

 • Actief Construct volgt de arbeidsvoorwaarden cfr. PC 124.
 • De arbeidsduur in de bouw bedraagt 8u per dag, 40u per week.
 • De arbeidsduurvermindering tot 38u per week wordt op jaarbasis gerealiseerd door de toekenning van 12 (verplichte) inhaalrustdagen. Deze regeling is sectoraal vastgelegd.
 • Dagcontracten zijn niet toegelaten. De minimale contractduur bedraagt 2 dagen.
 • Enkel bouwbedrijven die geen schulden hebben bij de RSZ kunnen een beroep doen op uitzendarbeid.
 • Een door een bouwbedrijf ontslagen bouwvakker kan binnen een termijn van 12 maanden niet als uitzendkracht tewerkgesteld worden binnen dat bedrijf.

 

Waarvoor is de juridische werkgever (=Actief Construct) verantwoordelijk?

 • Opmaak van contracten voor de uitzendkracht
 • Dimona-aangifte
 • C3.2A controlekaarten voor de huidige en volgende maand
 • Aangifte bij weerverlet
 • Wekelijkse uitbetaling van het loon
 • Aan- en afmeldingen bij tewerkstelling van buitenlandse werknemers
 • Opmaak van sociale documenten (C3.2 werkgever – C4 ed.)
 • Aanleveren van de controlekaarten C3.2A-Bouw/RVA

 

Welke verplichtingen heeft u als klant (werkgever)?

 • U dient Actief Construct aan te geven als onderaannemer op de website van de sociale zekerheid.
 • U dient Actief Construct te verwittigen in geval van weerverlet.
 • U dient zelf de aanwezigheidsregistratie (checkinatwork) te doen van de bij u tewerkgestelde uitzendkrachten.
 • U dient persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen van de uitzendkracht.