Menu fr

Antidiscriminatiebeleid

Antidiscriminatiebeleid van Actief

Het beleid van Actief Interim is een anti-discriminatiebeleid en is erop gericht alle uitzendkrachten op een correcte en niet-discriminerende manier te begeleiden in hun zoektocht naar werk. Wij maken hierbij dan ook geen onderscheid in (geloofs)overtuiging, seksuele geaardheid, afkomst, geslacht of leeftijd.

Actief Interim houdt zich aan de non-discriminatiewetgeving van mei 2007. Bovendien is Actief Interim lid van Federgon en onderschrijven we de gedragscode opgesteld door en voor de leden van Federgon. Deze gedragscode bepaalt dat alle uitzendkrachten zonder enige vorm van discriminatie goed onhaald en met respect behandeld moeten worden.

Sinds 2003 heeft Actief Interim ook een diversiteitsplan neergelegd bij de overheid. In 2010-2011 werd dit diversiteitsplan nog verder uitgebreid. Dit houdt in dat Actief Interim permanent opleidingen voorziet in het kader van anti-discriminatie en diversiteit. En dit zowel voor nieuwe medewerkers als medewerkers met een langere staat van dienst.

Naast dit diversiteitsplan heeft het bedrijf ook een eigen actieplan rond discriminatie. En dit in de ruimste zin van het woord. De medewerkers van de Actief Groep volgen regelmatig trainingen en opleidingen die hun helpen op een correcte manier om te gaan met de problematiek. Het anti-discriminatiebeleid werd ook opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem. Zo kunnen we tijdens de interne audits van onze kantoren de medewerkers ondervragen over hun ervaringen met de problematiek. De resultaten van dit onderzoek implementeren we vervolgens in onze actieplannen.