Gebruikersvoorwaarden

Privacy statement Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij verwerking van persoonsgegevens. Om een optimale sollicitantenservice te kunnen aanbieden, zullen uw relevante profielgegevens opgeslaan worden in een bestand voor personeelsrekrutering en selectie. De sollicitant heeft het recht van toegang tot die gegevens, alsmede het recht om desgevallend de verbetering ervan aan te vragen. Hij of zij heeft tevens de mogelijkheid aanvullende inlichtingen te bekomen bij het openbaar register van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Blijf op de hoogte