Menu fr

Privacybescherming en cyberveiligheid

Wil u een wantoestand bij Actief melden die te maken heeft met privacybescherming of cyberveiligheid?

Dan kan u dit doen via meldeenwantoestand@outlook.com.

Deze mogelijkheid staat open voor iedereen die in contact komt met Actief, zowel Actief Interim, Actief Construct, Actief nv (dienstencheques), Actief Holding of Actief People.

U hoeft niet noodzakelijk een medewerker te zijn van Actief.

Ook als u een klant, leverancier, stagiair of sollicitant van Actief bent, mag u van dit meldingskanaal gebruik maken.

Uw klacht moet betrekking hebben op:

  • de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens door Actief;
  • of de beveiliging van netwerk- en informatiesysteem bij Actief.

Uw melding moet gaan over een algemene wantoestand binnen Actief waarvan u kennis heeft gekregen, die niet alleen u zelf maar ook anderen betreft. Het meldingskanaal is niet bedoeld voor het formuleren van individuele klachten.

Als u een uitzendkracht van Actief Interim of Actief Construct bent, verzoeken wij u vriendelijk om het meldingskanaal te gebruiken van de gebruiker (werkgever) bij wie u als uitzendkracht werkzaam bent.

Wanneer u een melding heeft gedaan, zal u binnen de 7 kalenderdagen een ontvangstbevestiging ontvangen.

Binnen uiterlijk 3 maanden zal u feedback ontvangen over uw melding.

Bekijk ook