Menu fr

Flexi-job

Sinds 1 december 2015 kunnen werknemers die elders een hoofdjob hebben bijwerken in de horeca (PC 302) als flexi job-werknemer of als flexi job-uitzendkracht. Dit statuut is een van de maatregelen van de regering om de nadelige gevolgen van de witte kassa voor werkgevers in de horeca te compenseren.

Sinds 1 januari 2018 echter, is deze maatregel uitgebreid naar Paritaire Comités 118.03, 119, 119.03, 119.04, 201, 202, 202.01, 311, 312 en 314. Concreet kan u, als klant in een van bovenstaande paritaire comités, aan een voordelig tarief gebruik maken van deze optie, waarbij Actief Interim u graag bijstaat bij het vervullen van alle nodige voorwaarden die gekoppeld zijn aan het statuut van flexi job- werknemer. Voor meer informatie hierover kan u zoals steeds terecht bij uw vertrouwd Actief kantoor, maar we zetten de belangrijkste voorwaarden al graag voor u op een rijtje:

1. Wat is een Flexi-job

Bijklussen/bijverdienen voor mensen die reeds een job hebben. De werknemer ontvangt een nettoloon, betaalt hierop geen belastingen en geen RSZ. De werkgever betaalt een verminderde werkgeversbijdrage.

2. Wie komt er in aanmerking voor een flexi-job

 • Iedereen die graag wilt bijverdienen:
 • Iedereen die 2 kwartalen geleden min. 4/5de gewerkt heeft bij een andere werkgever
 • Onderwijzers met min. 21 u/week contract
 • Gepensioneerden die gans het vorige kwartaal het statuut van gepensioneerde hadden. 

3. Wat is het loon van een flexi-job?

 • Minimaal €9.36 per uur
 • Enkelvoudig vakantiegeld 7.67% => zowel voor arbeiders als bedienden
 • Recht op toeslagen
 • Flexi-jobs hebben een eigen indexatiesysteem
 • Geen beperking op aantal uren/dagen
 • Gewerkte dagen tellen wél mee voor vakantierechten, pensioen, ziekteverzekering

4. Wat zijn de administratieve verplichtingen van een flexi-job?

 • Enkel dagcontracten
 • Contracten moeten begin- en einduur hebben
 • Beginuur mag nóóit gewijzigd worden.
 • Bij begin van nieuw kwartaal dient er steeds te worden nagegaan of de kandidaat nog aan de voorwaarden voldoet.

 

Is het ook voordelig voor u als werkgever?

Zeker weten! Als werkgever betaal je slechts 25% patronale bijdrage. De gewone sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing zijn niet van toepassing op het flexi-loon. Daarnaast is een flexi-jobber ideaal als je op een snelle manier een tijdelijk personeelstekort moet opvangen. Win-win, als je ’t ons vraagt! Neem direct contact op met het kantoor bij u in de buurt.

Contact opnemen