Menu fr

Algemene voorwaarden

Vragen?

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de gebruikersovereenkomst die tussen het dienstenchequebedrijf Actief NV en de particulier in het verleden ondertekend werd. 

Voor de nieuwe gebruikersovereenkomsten – afgesloten na het invoeren van de administratieve kost - zullen onderstaande algemene voorwaarden geïntegreerd worden in de gebruikersovereenkomst. 

Vanaf 01/05/2022 is Actief NV (dienstenchequebedrijf) genoodzaakt een administratieve kost aan te rekenen in Vlaanderen en Brussel. Gezien de ongeziene stijgende loonkosten, indexaties, patronale lasten, extra opleidingen e.d. is Actief NV genoodzaakt om de sector te volgen en hiervoor een administratieve kost aan te rekenen. Deze administratieve kost is een forfaitaire kost, onafhankelijk van het aantal uitgevoerde prestaties bij de particulier, m.a.w. er wordt een vaste kost aangerekend voor elke maand waar de huishoudhulp minstens één (1) prestatie heeft uitgevoerd (in geval van betaling via domiciliëring). 

 De administratieve kost bedraagt 6,65€ per maand of 80€ per jaar.  

 Aan de particulier wordt de volgende keuze gelaten inzake betaling:

  • Ofwel opteert de particulier voor een domiciliering. 
  • Ofwel opteert de particulier voor een jaarlijkse facturatie. 

Kiest de particulier voor een domiciliering (via ondertekening van een mandaat), dan bedraagt deze 6,65€ per maand. Deze domiciliering zal enkel toegepast worden indien de huishoudhulp in de voorafgaande maand minstens één prestatie bij de particulier heeft uitgevoerd. Als er in de voorgaande maand bij de particulier geen prestatie heeft plaatsgevonden (bv. ziekte huishoudhulp, ziekte particulier,...), dan zal er voor die maand geen kost aangerekend worden. Als er één of meerdere prestaties hebben plaatsgevonden in de voorafgaandelijke maand, dan zal er een administratieve kost van 6,65€ worden aangerekend via domiciliering. 

Kiest de particulier voor een jaarlijkse facturatie, dan ontvangt de particulier een jaarlijkse factuur in de loop van de maand januari, voor een totaalbedrag van 80€. Voor wat betreft het lopende jaar 2022, zal er een pro-rata factuur gestuurd worden naar de particulier in functie van de resterende maanden tot het einde van het jaar (2022). Hetzelfde pro-rata-principe geldt voor particulieren die later dan de maand januari instappen en kiezen voor facturatie. Wanneer er gekozen wordt voor een jaarlijkse facturatie, dan kan de particulier kiezen of hij de factuur per post wenst te ontvangen of via mail. Wanneer gekozen wordt voor facturatie, dan is dit bedrag niet meer terug te vorderen, welke ook de reden van voortijdige beëindiging moge zijn. 

Het verschil tussen domiciliering en facturatie is dat bij domiciliering een maandelijks bedrag van 6,65€ in rekening wordt gebracht indien er prestaties hebben plaatsgevonden in de voorafgaandelijke maand. Bij facturatie betaalt de particulier de jaarlijkse factuur reeds op voorhand. Bij een jaarlijkse facturatie kan er nooit een terugvordering door de particulier plaatsvinden, ook niet als de samenwerking tussen Actief NV en de particulier stopt, of de huishoudhulp langdurig ziek is, of de particulier langdurig afwezig is, enz. 

Facturen dienen betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Indien de factuur niet betaald wordt binnen de 14 kalenderdagenkomt dit overeen met een éénzijdige verbreking van het contract door de particulier.  

Mochten de administratieve kosten in de toekomst nog stijgen, dan zal Actief NV de particulier opnieuw contacteren, tenzij het gaat om een overheidsbeslissing dewelke een verplichte stijging van de administratieve kosten oplegt. 

Meest gestelde vragen

Waarom voert Actief een verplichte administratiekost in?

Bijna elk ander dienstenchequebedrijf rekent al vanaf het begin administratieve kosten aan. Wij stelden dit zo lang mogelijk uit, maar gezien de ongeziene stijging van kosten, moeten ook wij de sector nu volgen. Vanaf 01/05/2022 brengt ook Actief Dienstencheques administratieve kosten in rekening in Vlaanderen en Brussel. We doen dit om zo goed mogelijk voor jou en jouw huishoudhulp te kunnen blijven zorgen. We doen er alles aan om jouw vertrouwde poetshulp optimaal in te plannen en een vlekkeloze administratie te garanderen.

We willen onze huishoudhulpen goed blijven verzorgen door hun verloningspakket aantrekkelijk te houden. Daartoe zijn we momenteel met onze sociale partners in gesprek om de loonvoorwaarden aan te passen, alsook om maaltijdcheques in te voeren. We blijven extra inspanningen leveren om ons team van huishoudhulpen gelukkig te houden, maar ook om nieuwe poetshulpen te blijven aantrekken.

Rekenen andere dienstenchequebedrijven ook administratieve kosten aan?

Veruit de meeste dienstenchequebedrijven rekenen bijkomende kosten aan. Meestal variëren de jaarlijkse bedragen tussen de 80 en 150 euro, of soms nog hoger.

Bij Actief kiezen we er bewust voor om de kosten zo laag mogelijk te houden, en bieden we onze klanten de keuze tussen 2 betalingsmogelijkheden (maandelijkse domiciliëring of jaarlijkse (pro rata) factuur). Daarenboven houden wij ook rekening met de prestaties in de loop van de maand, vooraleer we kosten via domiciliëring inhouden. Klanten die kiezen voor betaling via domiciliëring, betalen enkel een administratieve kost wanneer de huishoudhulp minimaal 1 prestatie leverde in de voorafgaande maand.

Is het wel wettelijk om deze administratieve kost aan te rekenen?

Ja, het is wettelijk om kosten aan te rekenen in Vlaanderen en Brussel. Je kan de wetgeving transparant nalezen op de website van Sodexo.

Mag Actief een overeenkomst die in het verleden werd ondertekend, veranderen?

Een bedrijf mag de voorwaarden van een contract éénzijdig te wijzigen. We zijn wel verplicht om de klant vooraf te informeren over deze wijziging en de klant de mogelijkheid te geven om het contract stop te zetten. Dat deden / doen we via brief / e-mail.

Wat als ik niet akkoord ga met de nieuwe voorwaarden?

Bij een eenzijdige wijziging van de voorwaarden, staat het iedere klant vrij om de samenwerking met Actief NV stop te zetten en de standaard opzegtermijn te hanteren.

Hoeveel bedraagt de administratiekost precies en kan ik kiezen uit verschillende betalingsmogelijkheden?

Ja, Actief biedt 2 betalingsmogelijkheden:

  • Domiciliëring van EUR 6,65/maand waarbij de betaling pas geïnd wordt de maand volgend op de maand waarin er prestaties geleverd zijn. Indien er geen prestaties geleverd zijn, zal er geen betaling geïnd worden.
  • Overschrijving van een vast bedrag vooraf te betalen van EUR 80/kalenderjaar aan de start van het nieuwe jaar. Nieuwe klanten die later instappen, betalen dit bedrag pro rata voor de resterende maanden van het kalenderjaar. Dit bedrag is niet terug te vorderen.

We bieden iedereen deze keuze, omdat we de administratieve kost zo laag mogelijk willen houden voor onze klanten. Als je kiest voor domiciliëring, betaal je énkel wanneer je huishoudhulp de maand ervoor minimum 1 prestatie heeft geleverd.

Kan ik mijn betalingsvoorkeur achteraf nog wijzigen?

Als je je betalingsvoorkeur wil wijzigen, neem dan contact op met je Actief consulent.

Wanneer en hoe wordt de administratiekost gefactureerd?

Klanten die kiezen voor domiciliëring
Na ondertekening van het mandaat gebeurt de betaling automatisch rond de 10e dag van de maand, enkel wanneer een huishoudhulp prestaties heeft geleverd in de voorafgaande maand. Als er geen prestaties werden geleverd in maand 1, wordt er in maand 2 geen kost aangerekend. Dit is dus de voordeligste vorm van betaling.

Klanten die kiezen voor facturatie
Klanten die geen domiciliëring wensen, ontvangen in januari een factuur per kalenderjaar. Bij opstart in het midden van het jaar wordt het bedrag pro rata berekend en op dat moment gefactureerd.

Moet ik het domiciliëringsmandaat ook nog aan de bank bezorgen?

Als je kiest voor betaling via domiciliëring, bezorgen wij jou daarvoor een mandaat. Het is voldoende als je het mandaat ingevuld en ondertekend aan je Actief kantoor terugbezorgt. Je moet zelf verder niets regelen met je bank, daarvoor zorgen wij.

Op het domiciliëringsmandaat wordt er gevraagd een mandaatreferte en contractnummer in te vullen. Wat vul ik hier in?

Als klant hoef je hier zelf niets in te vullen, deze gegevens worden nadien door Actief ingevuld. De overige info dien je wel zelf in te vullen.

Hoe ontvang ik mijn factuur?

In het kader van milieubewustzijn en digitalisering, bezorgen wij je factuur per e-mail. Indien u niet over een e-mailadres beschikt, zullen wij u uitzonderlijk een papieren factuur bezorgen via de post.

Wat is de betaaltermijn?

Actief NV voorziet een betaaltermijn van 14 dagen na ontvangst van de betaaluitnodiging. De uiterste betaaldatum staat vermeld in de begeleidende e-mail of op de betaaluitnodiging. Dit is natuurlijk enkel van toepassing voor klanten die kiezen voor betaling via jaarlijkse facturatie.

Er ging iets mis met mijn betaling. Kan mijn Actief kantoor nagaan wat de status van betaling is?

Ja, jouw Actief consulent beheert jouw dossier volledig en kan dus altijd het overzicht of de status van de betaling nakijken.

Betaalt een tweewekelijkse klant evenveel administratieve kosten als een wekelijkse klant?

We hebben ervoor gekozen om deze kosten zo laag mogelijk te houden en geen onderscheid te maken tussen frequentie van huishoudhulp, aantal uren huishoudhulp of grootte van het huis. Hierdoor discrimineren we niemand. Andere dienstenchequebedrijven rekenen vaak meer aan klanten die minder uren afnemen, maar wij kiezen er resoluut voor om dat niet te doen. Ongeacht het aantal uren dat een huishoudhulp werkt, hebben we namelijk een administratieve kost: uurroosters opmaken, prestaties matchen met planning, betaling matchen met prestaties, verloning enzovoort.

Worden de administratieve kosten terugbetaald wanneer een huishoudhulp ziek of (langdurig) afwezig is?

Als je betaalt via domiciliëring, betaal je enkel een administratieve kost wanneer je huishoudhulp in de voorgaande maand minimaal 1 prestatie heeft geleverd.

Als je betaalt via jaarlijkse factuur, wordt er geen terugbetaling voorzien bij afwezigheid van een huishoudhulp. Wij doen natuurlijk wel ons uiterste best om snel vervanging te vinden.

(Voor de dienstverlening van de huishoudhulp betaal je met dienstencheques. Dit staat los van de administratieve kosten.)

Hoeveel bedraagt de administratiekost als ik kies voor facturatie maar later in het jaar instap?

Startmaand 

Aantal maanden te factureren 

Facturatiebedrag 

januari 

12 

80,00 

februari 

11 

73,33 

maart 

10 

66,67 

april 

60,00 

mei 

53,33 

juni 

46,67 

juli 

40,00 

augustus 

33,33 

september 

26,67 

oktober 

20,00 

november 

13,33 

december 

6,67