Menu fr

Vlaamse jobbonus: heb jij er recht op?

Friday 27 October 2023

Benieuwd naar de Vlaamse Jobbonus en wat deze voor jou kan betekenen? Dit artikel biedt een overzicht van de voordelen en voorwaarden van de Vlaamse Jobbonus, een initiatief dat tot doel heeft mensen met een bescheiden inkomen aan te moedigen om actief aan het werk te blijven. We bespreken hoe de premie wordt berekend, wie in aanmerking komt, hoe de uitbetaling verloopt en nog veel meer. 

Bedrag van de jobbonus

Het maximale bedrag van de Jobbonus is 600 euro. Wanneer een werknemer voltijds werkt en een bruto maandinkomen heeft van minder dan 1.950 euro, komt deze in aanmerking voor de volledige premie van 600 euro. Naarmate het bruto maandinkomen stijgt, tot maximaal 2.700 euro (of 2.900 euro), wordt de premie proportioneel verminderd. Voor deeltijdse werknemers wordt de bonus berekend op basis van hun tewerkstellingspercentage. De hoogte van de Jobbonus is dus afhankelijk van het maandelijkse brutoloon, waarbij geldt dat hoe lager het loon is, des te hoger de premie zal zijn.

Als voorbeeld: een werknemer die gedurende het jaar 2022 fulltime heeft gewerkt en een maandelijks brutoloon van 1.950 euro had, zal in december 2023 een netto Jobbonus van 600 euro op zijn bankrekening ontvangen. Werknemers met een gemiddeld bruto maandloon van 2.700 euro (of 2.900 euro) in 2022 komen niet in aanmerking voor de Jobbonus. Werknemers met een maandelijks brutoloon tussen 1.950 euro en 2.700 euro (of 2.900 euro) ontvangen wel een Jobbonus, waarbij het bedrag afneemt naarmate het loon hoger is.

Kom jij in aanmerking?

De Vlaamse Jobbonus is beschikbaar voor alle loontrekkende werknemers, inclusief arbeiders, bedienden, uitzendkrachten, dienstencheque-werknemers en ambtenaren, zolang hun maandelijkse bruto inkomen valt tussen 1.950 euro en 2.700 euro (of 2.900 euro). Dit geldt voor alle werknemers die de officiële pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt. Het kwartaal waarin een werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, komt nog steeds in aanmerking voor de berekening van de Jobbonus.

Het is belangrijk op te merken dat jobstudenten en flexijobbers niet in aanmerking komen voor de Vlaamse Jobbonus.

Jaarlijkse premie

De Vlaamse Jobbonus wordt eenmaal per jaar toegekend en is gebaseerd op de prestaties en het inkomen van het voorgaande jaar, het zogenaamde refertejaar.

Aan het einde van december 2023 zal een werknemer weten of hij in aanmerking komt voor de Vlaamse Jobbonus op basis van zijn maandelijkse verdiensten in 2022. Dit zal jaarlijks terugkeren als een premie.

Woonplaatsvereisten

Werknemers moeten op 1 januari van het jaar volgend op het refertejaar gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest. Met andere woorden, op 1 januari 2023 moet de werknemer zijn woonplaats hebben in het Vlaamse Gewest. De berekening wordt gebaseerd op de bedragen verdiend tijdens het jaar 2022. Als een werknemer in het Brussels Gewest of het Waals Gewest woont, zelfs als hij in Vlaanderen werkt, komt hij niet in aanmerking voor de Vlaamse Jobbonus. Omgekeerd, als een werknemer op 1 januari 2023 in Vlaanderen woont maar in het Brussels Gewest of het Waals Gewest werkt, komt hij mogelijk wel in aanmerking voor de Jobbonus, afhankelijk van zijn maandelijkse bruto inkomen van het voorgaande jaar.

Uitbetaling door de Vlaamse Overheid

De Jobbonus wordt rechtstreeks door de Vlaamse administratie (belastingdienst) uitbetaald. Werkgevers hoeven geen actie te ondernemen, en werknemers hoeven niets te doen, aangezien de Vlaamse overheid toegang heeft tot alle benodigde gegevens via de RSZ. Zodra de Vlaamse overheid het bedrag van de Jobbonus heeft berekend, ontvangt de werknemer eind 2023 een brief waarin het toegekende bedrag wordt vermeld.

De Vlaamse regering beschouwt de Jobbonus niet als inkomen, en er wordt gestreefd naar een fiscale vrijstelling in de inkomstenbelasting. Je belastbaar inkomen zal dus niet verhogen nadat je deze premie zou ontvangen. 

Wat moet je doen om de jobbonus te ontvangen?

Om de Jobbonus te ontvangen, hoeft de werknemer alleen zijn bankrekeningnummer eenmalig te registreren via MijnBurgerprofiel. Elke werknemer die denkt in aanmerking te komen, kan dit vanaf nu al doen. Dit geldt voor alle werknemers, uitzendkrachten en dienstencheque-werknemers die denken dat ze recht hebben op de Vlaamse Jobbonus.