Veelgesteld vragen over huishoudhulp met dienstencheques

Voor de dienstencheque-gebruiker

Beschikt Actief NV over de nodige erkenningen ?

Ja. Actief NV beschikt over een erkenning voor de tewerkstelling van huishoudelijke hulpen via dienstencheques.

 • Erkenningsnummer Actief NV : 01018

Hoe betaal ik mijn huishoudhulp ?

U geeft de huishoudhulp 1 dienstencheque per gepresteerd uur.
Bij elektronische dienstencheques valideert u de geleverde prestaties online of telefonisch en worden de elektronische dienstencheques uit uw portefeuille gehaald.

Hoe vraag ik mijn gebruikersnummer aan ?

Het aanvragen van een gebruikersnummer kan op verschillende manieren:

Raadpleeg de website van Sodexo voor meer informatie.

Hoelang zijn mijn dienstencheques geldig ?

Controleer tijdig de vervaldatum van uw dienstencheques. Zowal papieren als elektronische dienstencheques die niet gebruikt werden of waarvan de vervaldatum niet overschreden werd, kunnen terugbetaald of omgeruild worden.

Hoeveel dienstencheques mag ik bestellen ?

U dient minimaal 10 dienstencheques te bestellen. Jaarlijks kan u maximaal 500 dienstencheques per gebruiksnummer bestellen. Van deze 500 cheques betaalt u er 400 aan het gewone tarief. Voor de bijkomende 100 betaalt u 1 euro meer per cheque.
Per gezin – personen wonend op hetzelfde adres – kunnen er maximum 1000 cheques worden besteld. Voor bepaalde categorieën gebruikers werd deze limiet opgetrokken tot 2000 dienstencheques per kalenderjaar.

Hoeveel kost een dienstencheque ?

De kostprijs van de dienstencheque wordt vastgelegd door de Federale Overheid. In 2015 bedraagt de prijs van één dienstencheque 9,00 euro. Wanneer u rekening houdt met het fiscaal voordeel van 10% kost één dienstencheque u 8,10 euro. In maart ontvangt u van Sodexo een overzicht van de bestelde dienstencheques in het voorbije jaar en dit document geeft u recht op belastingsvermindering (max. 1400 € / jaar).

Is mijn huishoudhulp verzekerd bij een arbeidsongeval ?

Actief NV heeft voor al zijn medewerkers een arbeidsongevallenverzekering. Indien uw huishoudhulp een arbeidsongeval heeft bij u thuis moet u de hulpdiensten of een dokter laten komen en Actief NV onmiddellijk op de hoogte brengen. Actief NV zorgt vervolgens voor de verdere administratieve verwerking van het dossier.

Waar en hoe kan ik dienstencheques bestellen ?

Wanneer u dienstencheques wilt bestellen, dient u zich in te schrijven bij Sodexo. U kan kiezen tussen het gebruik van papieren of elektronische dienstencheques. Papieren dienstencheques worden binnen de 3 dagen na ontvangst van betaling aangeleverd. Elektronische cheques worden de dag van onvangst van uw betaling ter beschikking gesteld in uw elektronische portefeuille bij Sodexo.
Bestellen via Sodexo. Klik hier.

Wat gebeurt er bij materiële schade ?

Actief NV sloot een verzekering af voor al haar huishoudhulpen. Zo zijn zij verzekerd tegen mogelijke ongelukjes met materiële schade tot gevolg.
Voor materiële schade geldt een franchisebedrag van 250 euro.

Welke diensten kan ik betalen met dienstencheques ?

Dankzij het systeem van de dienstencheques kan u huishoudhulp inschakelen voor

 • het schoonmaken van uw woning
 • het wassen en strijken van huishoudlinnen
 • het uitvoeren van kleine naaiwerkjes
 • het bereiden van maaltijden
 • inkopen doen
 • het vervoer van minder mobiele personen.

Welke taken mag mijn huishoudhulp niet uitvoeren ?

U kan uw huishoudhulp niet inschakelen voor het uitvoeren van:

 • gevaarlijke, ongezonde of onaangepaste taken
 • buitenwerk bij regen, sneeuw, te koude of te warme weersomstandigheden
 • opruimen van menselijke of dierlijke afvalproducten zoals het reinigen van kattenbakken, …
 • onderhoud van gemeenschappelijke trappenhallen
 • maandelijks onderhoud van beroepslokalen zoals fabrieksgebouwen, winkels, dokters- en tandartspraktijken, burelen, …
 • kinderopvang, klusjes en werk in de tuin

Voor de huishoudhulp

Heb ik ook recht op vakantiegeld ?

Als werknemer in het kader van dienstencheques heb je recht op vakantiegeld. Je vakantiegeld wordt in de maand juni van het jaar volgend op je prestaties, uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Je ontvangt zowel enkel als dubbel vakantiegeld.
Indien je vragen hebt omtrent je vakantiegeld kan je contact opnemen met :

RVJ - Kruisstraat 4 - 1050 Brussel - Tel. : 02/627.97.60 van 8.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 15.45u.

Heb ik recht op een eindejaarspremie ?

Als werknemer in het kader van dienstencheques heb je recht op een eindejaarspremie. Het Fonds van Bestaanszekerheid betaalt je eindejaarspremie uit in december.
Indien je tussen 1 juli van het vorige jaar tot en met 30 juni van het lopende jaar, min. 65 arbeidsdagen hebt, ontvang je een eindejaarspremie die gelijk is aan 4,15% van je verdiende brutoloon voor deze periode.

Indien je vragen hebt omtrent je eindejaarspremie kan je contact opnemen met :

Fonds van Bestaanszekerheid - Havenlaan 86c bus 302 - 1000 Brussel - Tel : 02/421.15.80 (iedere werkdag van 9.00u tot 12.00u).

Heb ik recht op een transportvergoeding ?

Actief betaalt je een transportvergoeding. Het bedrag is wettelijk bepaald in de collectieve arbeidsvoorwaarden die gelden voor "Diensten aan Particulieren".

Verplaatsingstijdvergoeding
Actief betaalt je een verplaatsingstijdvergoeding wanneer je een verplaatsing moet doen van het ene gezin naar het andere.

Heb ik recht op klein verlet ?

Klein verlet wordt uitbetaald als je de officiële attesten hiervoor binnenbrengt bij je Actief kantoor.

Heb ik recht op uitbetaling van een feestdag?

Of je recht hebt op de uitbetaling van een feestdag is afhankelijk van hoelang je gewerkt hebt en wanneer de feestdag valt. Je Actief kantoor kan je hierover meer uitleg geven.

Krijg ik ook werkkledij ?

Bij je opstart ontvang je een T-shirt, een schort en anti-slipschoenen. Elke vrijdag, of wanneer je langskomt in het kantoor, kan je de werkkledij afgeven om deze te laten reinigen. Je ontvangt dan nieuwe werkkledij.

Wanneer ontvang ik mijn loon en wat zal Actief vergoeden ?

 • Gedurende de eerste 3 maanden wordt je loon wekelijks uitbetaald.
 • Vanaf de 4de maand ontvang je een contract van onbepaalde duur en wordt je loon 2x per maand uitbetaald: een voorschot en een afrekening.

Wat is mijn statuut als werknemer ?

Als werknemer in het kader van de dienstencheques heb je een arbeiderstatuut en mag je geen bloed - of aanverwant zijn tot in de tweede graad ( kinderen, neef-nicht, tante-oom, kleinkind ) van de dienstencheque-gebruiker of een lid van haar/zijn gezin, je mag ook niet dezelfde verblijfplaats hebben als de dienstencheque-gebruiker.

Wat met mijn pensioen ?

Elke gewerkte dag via het dienstencheque-systeem telt mee voor je pensioen.

Wat moet ik doen bij ziekte ?

Wanneer je ziek wordt tijdens een opdracht, dien je zowel Actief NV als de dienstencheque-gebruiker onmiddellijk telefonisch op de hoogte te brengen.  Binnen de twee werkdagen van je afwezigheid moet je een geneeskundig getuigschrift van werkonbekwaamheid bezorgen aan Actief NV. Wanneer je dit getuigschrift via de post verstuurt, geldt de poststempel als datum.

Wees op tijd, want indien je het getuigschrift na de voorgeschreven termijn bezorgt, kan je geen aanspraak maken op een gewaarborgd loon voor de dag van ziekte.

Welke huishoudelijke taken mag ik uitvoeren ?

Je kan niet ingeschakeld worden voor het uitvoeren van:

 • gevaarlijke, ongezonde of onaangepaste taken
 • buitenwerk bij regen, sneeuw, te koude of te warme weersomstandigheden
 • opruimen van menselijke of dierlijke afvalproducten zoals het reinigen van kattenbakken, …
 • onderhoud van gemeenschappelijke trappenhallen
 • maandelijks onderhoud van beroepslokalen zoals fabrieksgebouwen, winkels, dokters- en tandartspraktijken, burelen, …
 • kinderopvang, klusjes en werk in de tuin

Blijf op de hoogte