Veelgestelde vragen over uitzendarbeid in de bouw

Onder welke kengetallen kan Actief Construct de uitzendkrachten tewerkstellen ?

 • 024 – ruwbouw
 • 054 – voeg- en dakwerken
 • 044 – tegel- en pleisterwerken
 • 026 - afwerking

Waarvoor is de juridische werkgever verantwoordelijk?

Actief construct is de juridische werkgever en staat in voor :

 • De opmaak van de contracten voor de uitzendkracht
 • De dimona-aangifte
 • De C3.2A controle-kaarten voor de huidige en de volgende maand
 • De aangifte bij weerverlet
 • De wekelijkse uitbetaling van de lonen
 • De aan- en afmeldingen bij tewerkstelling van buitenlandse werknemers
 • De opmaak van sociale documenten (C3.2 werkgever – C4 ed.)
 • Het aanleveren van de controlekaarten C3.2A-Bouw/RVA

Wanneer mogen uitzendkrachten in de bouw werken?

Verplichting voor de uitzendkracht:

 • Bewijs van 5 jaar relevante ervaring in de bouwsector gedurende de laatste 15 jaar, of
 • Bewijs van deelname aan een VDAB veiligheidsopleiding kunnen voorleggen, of
 • In het bezit zijn van een VCA attest – basisopleiding Veiligheid

Wat zijn de algemene richtlijnen voor uitzendarbeid in de bouw ?

Algemene richtlijnen:

 • Actief Construct volgt de arbeidsvoorwaarden cfr. PC 124.
 • De arbeidsduur in de bouw bedraagt 8u per dag, 40 u per week.
 • De arbeidsduurvermindering tot 38u per week wordt op jaarbasis gerealiseerd door de toekenning van 12 (verplichte) inhaalrustdagen. Deze regeling is sectoraal vastgelegd.

 Specifieke bepalingen:

 • Dagcontracten zijn niet toegelaten, de minimum contractduur bedraagt 2 dagen.
 • Enkel bouwbedrijven die geen schulden hebben bij de RSZ kunnen een beroep doen op uitzendarbeid.
 • Een door een bouwbedrijf ontslagen bouwvakarbeider kan binnen een termijn van 12 maanden niet als uitzendkracht tewerkgesteld worden binnen dat bedrijf.

Welke verplichtingen heeft u als klant ?

 • De klant dient Actief Construct aan te geven als onderaannemer op de website van de sociale zekerheid
 • De klant dient Actief Construct te verwittigen in geval van weerverlet
 • De klant dient zelf de aanwezigheidsregistratie (checkinatwork) toe doen van de bij haar tewerkgestelde uitzendkrachten
 • De klant dient persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen van de uitzendkracht.

Blijf op de hoogte